HÄRNÖSAND. Polisen i Härnösand har av politiska skäl valt att stoppa det planerade torgmötet för att hedra Tommie Lindh som var tänkt att hållas imorgon. För att lyckas med detta har man ljugit och förhalat beslutsprocessen till efter arbetstid idag. Uppdaterad.

Som Nordfront rapporterade igår planerades ett torgmöte för att hedra Tommie Lindh nu på lördag. Detta är vad som har hänt:

Ansökan om tillstånd för sammankomsten lämnades in i onsdags av en privatperson.

Under hela torsdagen var polisen passiv i ärendet och meddelade strax innan stängning via mejl att de skulle återkomma på fredag med beslut.

Arrangörerna hoppades att polisen skulle återkomma med positivt besked tidigt på fredag och att en rimlig dialog kring arrangemanget skulle kunna upprättas. Så blev dock inte fallet.

Polisen som mejlat och lovat att återkomma gick inte att nå per telefon. Istället kontaktas arrangörerna av lokalpolisen som uppenbarligen var en av remissinstanserna som förhalade beslutet tillsammans med Tillståndsenheten. Lokalpolisen ställer krav om att ta en annan tid eller plats vilket inte låter sig göras då vissa av talarna har lång resväg och inte kan ändra sina reseplaner. Platsen polisen föreslog låg dessutom avsides, undanskymt på en ö där polismyndigheten enkelt skulle ha kunnat stänga av all trafik då man bara når ön via två vägar.

Svepskälet polisen använder för att motivera att torgmötet inte får ske på utsatt tid och plats är att det är en annan sammankomst som har tillstånd på platsen. Detta är dock en sanning med så kraftig modifikation att det inte kan kallas för något annat än en lögn. Sanningen är att det är en pingstförsamling som av praktiska skäl uppenbarligen ansökt om att stå på torget varenda helg under våren och sommaren för att spela lite musik under rubriken ”Information om beroendevård på kristen grund, sång och musik”.

När arrangörerna söker kontakt med den person som är ansvarig för pingstkyrkans event går denne inte att nå. När man sedan får tag i en annan företrädare för kyrkan förklarar denne att personen som står på tillståndet varit med om en olycka tidigare och förmodligen därför är okontaktbar. Efter fortsatt kommunikation och efterforskningar kring tillställningen fås beskedet att de här pingstmötena inte hålls på torget eftersom han som arrangerar dem har varit svårt skadad en tid. Kyrkan hoppas komma igång med mötena igen om någon månad. Vidare säger representanten för pingstkyrkan att de inte har något principiellt emot att dela torg med ett annat möte som ska hålla lite tal.

Allt verkar således vara helt problemfritt, men polisen förnekar de faktiska omständigheterna och menar att de utgår från vad som står på deras tillståndspapper och inte tänker ringa och kontrollera att eventet verkligen ska äga rum. Polisen vidhåller också det omöjliga i att hålla två sammankomster på torget, trots att det uttryckligen i pingstkyrkans tillstånd står att läsa att ett av villkoren för tillståndet är att:

Vissa av de aktuella dagarna sker andra aktiviteter på Stora Torget. Ni behöver ta hänsyn till dem och samråda hur ni tillsammans kan nyttja Stora Torget på bästa sätt. Gott samtal leder till god grannsämja.

Detta påpekas gång på gång till polisen som inte heller tar till sig av detta. Polisen förhalar också meddelandet av sitt beslut till 16:57 på fredag eftermiddag. Den ansvariga polisen på Tillståndsenheten som lovat att återkomma med beslut går inte att nå, gruppchef Nils-Olov Gärdin tar över ärendet och lovar att inte göra som sin kollega och ta helg innan arrangören fått det utlovade beslutet. Efter att ha haft sina jurister arbetandes hela dagen med att fabricera ihop ett avslagsbeslut och efter att ha åkt iväg och hämtat sin fru återvänder Gärdin till jobbet och slänger iväg beslutet som blir ett avslag.

Alldeles innan beslutet tas ringer representanter från pingstkyrkan polisen för att meddela att deras event inte krockar med det planerade torgmötet då de kommer ställa in sitt möte. Polisen ljuger då här och säger till pingstkyrkan att det är ett nazistmöte och lyckas förmå kyrkan att ändra sig.

Avslaget i sig är uppenbart politiskt motiverat och lögnaktigt då det sägs att ansökan kan härledas till Nordiska motståndsrörelsen bara för att arrangören använder en Nordfront-mejl. Sanningen är att Nordfront är en fristående nättidning och förening. Det var inte heller Nordfront som ansökt om torgmöte utan en enskild person, varför kopplingen är juridiskt irrelevant men att polisen gör den visar deras egen politiska agenda. Allt annat som tas upp i avslaget är sådant som enkelt hade lösts och retts ut om polisen inte hade bestämt sig för att detta möte inte skulle få hållas i centrala Härnösand efter förra helgens mord och våldtäkt.

Då stämningen i Härnösand är som den är och många till och med planerat att resa dit från andra orter för att hedra Tommie är det dock möjligt att det sker någon annan typ av sammankomst på ett liknande tema, men det här torgmötet är i alla fall inställt. Huruvida pingstkyrkan verkligen kommer stå på Stora torget och predika mångkulturens härlighet återstår också att se, men Härnösands ungdomar kan gå förbi och kolla läget imorgon mellan klockan 11-15.

Uppdatering:

Under lördagen kunde ett icke-tillståndsgivet möte av liknande karaktär som det ansökta hållas. Här kan man se den kristna sammankomsten som polisen menade gjorde att inga andra fick plats på torgmöte:

Hur det såg ut på torget runt 12-tiden när den kristna ”sammankomsten” pågått en timme. Enligt polisen skulle hedrandet av Tommie Lindh inte få plats på torget klockan 13 på grund av att det kristna mötet behövde hela torget för sitt möte.

Några stolar och ett litet bord i ena hörnet av torget. Ingen ljudanläggning. Ingen folksamling värd namnet. Så såg pingstkyrkans tillställning ut.


  • Publicerad:
    2020-05-15 18:40