INTERNETAKTIVISM. Genom att skriva ”hans namn är Tommie Lindh” har en gräsrotsrörelse lyckats få den mördade unge nationalisten att trenda på Twitter.

Bild med grafik som delats av Tommies vänner på sociala medier. Runorna är tillagda av Nordfront.

Vanliga Twitteranvändare har använt en form av gerillakrigföring för att öka medvetenheten om den mördade unge nationalisten Tommie Lindh.

Genom att skriva ”Hans namn är Tommie Lindh” – en klar referens till brödraskapet i filmen Fight Club som hedrar Robert Paulson på ett liknande sätt – har man nu lyckats få hans namn att trenda som nummer ett på svenska Twitter.

Svenska massmedier har i stort valt att helt tysta ner mordet på den unge nationalisten som dog efter att en afrikan högg ihjäl honom med en kniv. Detta efter att han försökt hindra en våldtäkt som afrikanen utsatte en svensk ung kvinna för.

Det har även förekommit förslag om att man kan nominera Tommie till Aftonbladets tävling ”Svenska hjältar 2020”.


  • Publicerad:
    2020-05-17 23:00