INRIKES. Den svenska polisen utlyser nu för första gången amnesti, alltså straffrihet, vid överlämning av explosiva varor såsom handgranater. Den som hanterar sådana utan tillstånd kan ringa 114 14 så hämtar polisen varorna där de finns.

Foto: polisen.se

Den som hanterar någon form av explosiva varor utan tillstånd kan ringa polisen på 114 14 för att få dem omhändertagna. Med explosiva varor avses exempelvis handgranater, sprängämnen, tändmedel, krut och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier. Även så kallade bengaler är pyrotekniska artiklar.

Förutsättningen för att amnestin ska gälla är att personer som vill utnyttja den frivilligt kontaktar polisen. Det går bra att vara anonym. Samtidigt måste de uppgifter som lämnas vid samtalet till 114 14 måste vara tillräckliga för att polisen ska kunna hitta och ta hand om varorna. Det är först när polisen hämtat varorna som straffriheten i amnestin börjar gälla.

Amnestin pågår från 15 oktober och till 11 januari 2019. Bengt Grönlund vid polisens nationella operativa avdelning är projektledare för amnestin.

Vi vill alla ha ett tryggare och säkrare samhälle. Amnestin är en väg som vi hoppas ska bidra till att minska förekomsten av till exempel handgranater i kriminella miljöer, säger Grönlund.

De explosiva varor som omhändertagits av Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och förstöras.

Källa:
Polisens hemsida


  • Publicerad:
    2018-10-18 08:20