INRIKES. Flera personer har försökt att sälja sin röst i den kommande valet på sociala medier. Polisen går därför nu ut med en officiell varning om att detta är olagligt och kan leda till fängelsestraff.

Flera medier har de senaste dagarna rapporterat om att privatpersoner säljer sin röst i det kommande valet den 9 september på sociala medier. Priset för en röst kan då ligga på tusen kronor och uppåt.

Polisen går därför nu ut med en varning på sin hemsida om att det är olagligt att sälja eller försöka sälja sin röst.

”I Sverige har vi lika rösträtt. Det innebär att alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet med en röst per person. Vi har också fria val, vilket innebär att ingen annan får bestämma vad du ska rösta på. Att sälja eller försöka sälja sin röst är därför brottsligt. Oftast handlar det om tagande av otillbörlig förmån vid röstning, vilket kan ge böter eller fängelse i högst sex månader”, skriver polisen.

Om en person antingen säljer eller köper en röst på detta sätt kan man då göra sig skyldig till mutbrott eller tagande av otillbörlig förmån vid röstning.

Brottsrubriceringen ”tagande av otillbörlig förmån vid röstning” är enligt Polismyndigheten vanligast förekommande och kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Vid grövre fall kan rubriceringen istället bli ”tagande av muta”, ett mutbrott som exempelvis innebär att du har försökt sälja din röst, alternativt avstått från att rösta på order av annan. Här är straffskalan böter eller fängelse i högst två år.

Källor:
Olagligt att sälja eller försöka sälja sin röst
Privatpersoner säljer sin rösträtt på sociala medier
Polisen: Kan ge fängelse att sälja sin röst


  • Publicerad:
    2018-08-27 21:05