KORRUPTION. I ett fall av uppenbart valfusk avslår Kungälvs kommun Nordiska motståndsrörelsens ansökan om att få sätta upp ett valtält i Västra parken. Kort därefter ansöker samtliga kommunfullmäktiges partier om samma plats och ger sig själva tillståndet!

Härifrån bedrivs valfusk i Kungälv.

Den 17 juli skickade Nordiska motståndsrörelsen in en ansökan till polisen i Västra Götaland om att få ställa upp en valstuga i form av ett tält i Västra parken i Kungälv under tiden 9 augusti till 9 september. Enligt rutinen för tillståndsärenden skickade polisen ansökan på remiss till Kungälvs kommun för att få ett yttrande som grund för sitt beslut.

Kungälvspolitikerna i enhet Trafik Gata Park svarade genom att avstyrka Motståndsrörelsens ansökan. Skälen för att avstyrka formuleras så här i kommunens svar:

”I Västra parken har sedan tidigare beviljats tillstånd för begagnande av offentlig plats genom uppställande av valstugor. Utöver det har även två food trucks tidigare beviljats tillstånd att utöva verksamhet i Västra parken. Det är Trafik Gata Parks bestämda uppfattning att uppställning av valstuga på samma allmänna plats, under samma tid som tillstånd redan meddelats, allvarligt riskerar störa ordning och säkerhet på platsen … Trafik Gata Park ser en överhängande risk för hot mot säkerhet för både innehavare av redan tillståndsgivna valstugor och food trucks, liksom besökare till dessa.”

I svaret som polisen nu har meddelat Nordiska motståndsrörelsen står:

”Kungälvs kommun har avstyrkt er ansökan om att ta i anspråk offentlig plats enligt 3 kap. 1§ ordningslagen. Polismyndigheten får därför inte meddela sökt tillstånd. Ansökan ska därmed avslås.”

Vad som gör hela ärendet så hycklande och regelvidrigt är att politikerna i Kungälv den 2 augusti, 16 dagar efter att Motståndsrörelsens ansökan lämnades in, skickar in en egen ansökan om att få ställa upp valstugor på samma plats. Remissvaret från kommunen angående sin egen ansökan lyder bland annat: ”… tillstyrker att samtliga partier i Kungälvs kommunfullmäktige – M, S, C, L, MP, V, KD, UP och SD – nyttjar [platsen] för uppställning av valstugor”. Därmed framstår det klart att kommunens första skäl att avstyrka Motståndsrörelsens ansökan – sedan tidigare beviljade tillstånd för andra att begagna platsen – är både falskt och en efterkonstruktion.

I korthet innebär allt detta följande:

  • Samtliga partier inom Kungälvs kommunfullmäktige nekar Nordiska motståndsrörelsen rätten att föra ut budskapet till presumtiva väljare.
  • Partierna avslår Nordiska motståndsrörelsens ansökan men ljuger om ”tidigare beviljat tillstånd”. Sedan ger man sig själva tillstånd på samma plats – och ansöker om det efter att man nekat Nordiska motståndsrörelsen tillstånd.
  • Detta innebär också att partierna, när de den 17 maj talade med Kungälvs-Posten om sina valstugor, inte hade tillstånd för att bedriva verksamhet på platsen och förmodligen inte heller hade tänkt ansöka om något tillstånd om det inte hade varit för Nordiska motståndsrörelsen.

Det sistnämnda antyder vidare att politikerna i Kungälvs kommunfullmäktige anser sig stå över lagen och inte behöver ansöka om tillstånd som alla andra politiska partier. Här kan man förmoda att partierna i kommunfullmäktige många gånger gjort sig skyldiga till ’olaga demonstration’ när de demonstrerat, haft torgmöten, valstugor m.m. och aldrig drabbats av några rättsliga repressalier för det.

 

Samtliga partier ger sig själva tillstånd till platsen – 16 dagar efter att Nordiska motståndsrörelsens ansökan skickats in. Ansvarig för komplotten är grillmästare Fredrik Schandorff (S). Foto/skärmdump: Kungälvs kommun

  • Hela situationen blir ännu märkligare när man granskar kommunens andra skäl att avstyrka Motståndsrörelsens ansökan: risken för att störa ordningen och säkerheten på platsen. Under valrörelsen 2014 i Kungälv uppstod det nämligen valstugebråk mellan de etablerade partierna, som gick så långt att polisen larmades till platsen, vilket rapporterades av Kungälvs-Posten.

Det hela började med att Vänsterpartiet tog Socialdemokraternas valstugeplats, vilket gjorde att de i sin tur flyttade över på allianssidan och tog Centerpartiets plats. Centerpolitikerna ilsknade då till och beställde en kranbil för att flytta på de andra två partiernas valstugor med våld. Handgemäng undveks i sista stund.

Alltså har vi nu en situation där tre partier, S, V och C , som i förra valrörelsen bevisligen störde ordningen och hotade säkerheten bland valstugorna, i årets valrörelse utan vidare beviljat sig själva tillstånd att stå på samma plats med valstugor. Samtidigt avstyrker dessa politiker Motståndsrörelsens ansökan med motiveringen att det finns risk för ordningsstörningar, trots att det inte finns dokumenterat några sådana händelser vid Motståndsrörelsens uppställningsplatser i exempelvis Ludvika eller Visby.

De enda som bevisligen bråkat vid valstugorna är de partier som nu avslagit Nordiska motståndsrörelsens ansökan. Däribland Socialdemokraterna som samordnar valfusket mot Nordiska motståndsrörelsen. Foto: Skärmdump från kungalvsposten.se

Ovanstående visar med all tydlighet att politikerna i Kungälv är beredda att sänka sig till valfusk och lögner för att begränsa yttrandefriheten och hindra den politiska oppositionen från att använda sin lagstadgade rätt att informera väljarna om sin politik inför valet.

Men Nordiska motståndsrörelsen låter sig inte nedslås av valfuskande förbrytarpolitiker. Enligt organisationens valkampanjsansvarige för Västra Götaland, Simon Engelin, är nya ansökningar om att få ställa upp valtältet på andra platser redan inlämnade. Och Simon skickar en hälsning till politikerna:

– Om ni försöker stoppa oss så lovar jag att det kommer bli tio gånger värre för er!


  • Publicerad:
    2018-08-05 12:15