VAL2018. Det svenska valsystemet har en modell som gör det mycket svårt för nya partier att kunna bli folkvalda. Nya partier, särskilt invandringskritiska partier, blir återkommande utsatta för sabotage och valfusk. Nya Dagbladet har publicerat en lista över saker du kan göra för att motverka detta.

Tidningen beskriver bland annat problemet med valsedelssystemet och hur man kan hjälpa nya partier att bli folkvalda genom att hjälpa till att distribuera ut valsedlar.

Flera åtgärder för att motverka valfusk tas också upp såsom att dokumentera valsedelelsställ, ställa krav på valförrättare i vallokalerna, polisanmäla försvunna valsedlar samt göra envarsgripanden om valfusk observeras på bar gärning.

Tidningen tar också upp rätten att på kvällen övervaka rösträkningen för att motverka slarv och fusk ifrån rösträknarna.

Läs hela artikeln här.

Rösta utan förtryckt valsedel
Om det i vallokalen saknas färdigtryckta valsedlar till ett parti du vill rösta på gör du följande:

  1. På ditt röstningskontor finns tomma valsedlar, alltså sådana utan förtryckt partinamn på.
  2. Ta en eller flera sådana beroende på vart du vill rösta (gul för riksdags-, blå för landstings- och vit för kommunvalet).
  3. Om valsedeln viks kan den räknas som ogiltig.
  4. Texta MYCKET tydligt namnet på partiet du vill rösta på.

Om du vill rösta på ”Nordiska motståndsrörelsen” ska det bara vara stor bokstav i början av ”Nordiska” och liten i början av ”motståndsrörelsen”. Det är också viktigt att det står ”Nordiska motståndsrörelsen” och inget annat. Skriv alltså INTE ”Motståndsrörelsen”, ”Nordiska Motståndsrörelsen”, ”NMR”, ”Nordfront” eller liknande.

Bild som visar hur man röstar på Nordiska motståndsrörelsen till kommunfullmäktige.


  • Publicerad:
    2018-09-08 16:20