INRIKES. Biljettkontrollanterna på bussarna i den mångkulturella stadsdelen Järva ska få poliseskort för att kunna utföra sitt jobb utan att bli utsatta för hot eller våld.

Under en längre tid har det varit problem med plankning på en del busslinjer i Järva och det har också förekommit skyddsstopp för biljettkontrollanternas arbete på grund av otrygg arbetsmiljö. Bland annat ska biljettkontrollanterna ha blivit utsatta för hot och våld. Därför har nu ett gemensamt arbete mellan Polisen och Arriva startats för att komma till rätta med problemen.

Ett sätt att försöka få bukt med problemen är att polisen kommer att vara med och biträda kontrollanterna när biljettkontrollerna ska genomföras.

— Vi kommer främst att rikta in oss på att hjälpa till med biljettkontroller på busslinjer 179 och 540. Vi kände att det är viktigt att vi alla tar detta på allvar och gemensamt tar krafttag för att stävja problematiken. Tillsammans med Arriva och SL har vi stöttat biljettkontrollanterna vid större biljettkontroller på bussarna i Järvaområdet. Nolltolerans har praktiserats, säger Frida Nordlöf, kommunpolis i Järva.

Källa:
Polishjälp vid kontroll av bussbiljetter


  • Publicerad:
    2017-04-25 10:00