POLISENS PRIORITERINGAR. En rapport från Polisens Nationella operativa avdelning (NOA), visar att sexualbrott mot barn rutinmässigt bortprioriteras eller felaktigt läggs ner av polisen. 

Skärmbild: Youtube.

I en rapport från Polisens Nationella operativa avdelning (NOA), framgår det att polisen rutinmässigt bortprioriterar eller felaktigt lägger ner fall av sexualbrott mot barn.

Bland annat visar rapporten att många fall av barnpornografibrott har lagts ner med motiveringen att det inte brutit mot lagen. I flera fall har också polisen struntat i att göra husrannsakan hos de misstänkta pedofilerna, eftersom man gjort bedömningen att man inte kunde säkra ”omfattande bevismaterial”.

I rapporten riktas hård kritik mot polisens hanterande av den här typen av brott. I praktiken kan det leda till att sexualbrott mot barn avkriminaliseras helt, anser NOA.

Runt om i landet finns 1000 pågående utredningar gällande sexualbrott mot barn, varav 200 ärenden anses vara prioriterade. Det innebär alltså enligt polisen att 200 gärningsmän aktivt letar efter barn att utsätta eller har egna barn.

Enligt rapporten har polisen heller inte gjort något arbete för att förebygga den här typen av brott. De har heller inte letat efter högprioriterade personer.

Sammanfattningsvis verkar det enligt rapporten som att polisen helt har nonchalerat alla typer av sexualbrott riktade mot barn.

Patrick Cordner, chef för Polisens nationella it-brottscenter säger till SVT att det är svårt att behålla specialiserad utredningspersonal som utreder sådana brott.

SVT skriver att polisen har en krävande arbetsmiljö, samtidigt som de har brist på personal.


  • Publicerad:
    2020-11-17 21:58