KANADA. Den extremliberale premiärministern Justin Trudeau utlovade 2015 ett proportionerligt valsystem för en mer rättvis politisk representation. Av rädsla för nationella krafters tillväxt bryter han dock nu sitt vallöfte.

Kanadas extremliberale premiärminister Justin Trudeau (mitten).

Det var inför valet 2015 som Liberala partiets ledare Justin Trudeau utlovade en form av representativt valsystem för en mer rättvis parlamentarisk fördelning. Detta eftersom Kanada liksom Storbritannien har ett valsystem som är indelat i geografiska områden där den partikandidat som får flest röster i ett område får åka till parlamentet. På så sätt kan mindre partier helt eller till stor del uteslutas från parlamenten, något som drabbat bland andra de invandringskritiska partierna UKIP och British National Party i Storbritannien.

Efter drygt ett år som premiärminister har dock Trudeau nu gjort en kovändning. Enligt en källa inom det Liberala partiet beror detta på en rädsla för att nationalistiska och invandringskritiska partier kommer att ta plats i parlamenten.

Trudeau säger själv utåt att det brutna vallöftet beror på att ett representativt valsystem kan komma att ”förstärka extremistiska röster i parlamentet”, utan att explicit nämna nationalism.

Källa:
Liberal fears of proportional representation and a referendum killed Trudeau’s reform promise


  • Publicerad:
    2017-02-07 06:00