SALTSJÖBADEN. Boende i Saltsjöbaden har lyckats stoppa etableringen av ett boende för ”ensamkommande flyktingbarn” som Nacka kommun försökt starta upp i Villa Gadelius. Nu väljer kommunen att försöka placera nyanlända invandrarfamiljer i villan istället.

Nacka kommun har sedan i höstas tagit emot över 300 ”ensamkommande flyktingbarn” för bosättning. I och med detta har man sökt efter platser att öppna nya boenden på. Villa Gadelius som ligger precis intill Sjötäppans äldreboende blev högintressant för kommunen och man gav uppdraget att driva boendet till det privata företaget Jobblotsen.

Men när kommunens planer kom till allmänhetens kännedom blev det kraftfulla reaktioner från grannar till det planerade boendet och andra saltsjöbadsbor. Inledningsvis skickade man in brev till kommunen i vad som lokal media kallar för ”en omfattande brevväxling”.

Brevens avsändare ifrågasatte säkerheten kring boendet som under dagtid bara skulle bemannas av en person. Man uttryckte även oro för den uppenbara risken att barn och kvinnor boende i villaområdet skulle drabbas av de oroligheter, våld, mord och våldtäkter som brukar öka kraftigt på de platser där så kallade asylboenden etableras.

Till ett informationsmöte gällande etableringen av det nya boendet den 7 april kom det ett 30-tal förbannade saltsjöbadsbor. Kommunpolitikerna som skulle leda mötet säger i efterhand till media att de aldrig upplevt så hätsk och hård stämning på något av deras tidigare möten.

— Jag fick uppleva en hätsk och hård och otrevlig stämning som jag aldrig har varit med om tidigare. Vi som skulle berätta om verksamheten kunde inte prata till punkt, säger kristdemokraten Jan-Eric Jansson, arbets- och företagarnämndens ordförande.

En tid efter mötet med de ilskna invånarna i Saltsjöbaden backar nu politikerna från sina planer att starta boende för ”ensamkommande flyktingbarn” i Villa Gadelius men vill nu istället placera invandrarfamiljer i den.

— Vi respekterar de boendes åsikter och vill nu erbjuda plats åt flyktingfamiljer i villan istället. Vi ska ta fram bostäder åt alla som anvisas till Nacka. […] Vi har inga oroligheter på våra boenden. Det finns barn vi har bekymmer med men det finns det alltid. De som driver boendena känner snarast hot utifrån, säger Jan-Eric Jansson.

Det är ännu okänt huruvida de boende i Saltsjöbaden kommer att reagera annorlunda på kommunens planer att istället placera invandrarfamiljer i Villa Gadelius.

Källa:
http://www.nvp.se/Nacka/SaltsjobadenFisk…yktingbarn


  • Publicerad:
    2016-04-29 14:30