Rysslands president Vladimir Putin passade den 9 maj, dagen för Sovjetunions segern i andra världskriget, på att hota ryska nationalsocialistiska och nationella krafter att de kommit till en återvändsgränd och att de inte kommer att tolereras i Ryssland.

Det var i samband med ett tal som Putin höll vid den massiva militärparad som med pompa och ståt firade segern över det nationalsocialistiska Tyskland som han gick till attack mot nationella krafter. I talet förklarade Putin att den växande nationalismen i Ryssland inte kommer att tolereras, och uttryckte samtidigt solidaritet med världens folk. ”En värld av frihet och god grannvänskap bland folken är ett fäste för en rättvis, demokratisk världsordning och global säkerhet”, tillade han.

Enligt Putins snedvridna världsbild skulle nationella krafter förespråka rashat och extremism, vilket enligt honom kommer att leda till blodsbad och grymheter, och samtidigt motivera varför han utlovat krafttag mot ”problemet”.

I själva verket är sanningen en helt annan. De nationella krafterna i Ryssland förespråkar, liksom nationella krafter i andra länder, etniskt homogena stater för att de vet att sådana är större garanter för inre stabilitet och välfungerande samhällen, än vad de mångkulturella smältdeglar som historien gång på gång visat bli oroshärdar fyllda av konflikter är. En annan drivkraft hos de nationella är viljan till bevarandet av sin egenart; bevarandet av folket, kulturen och språket. Ett bevarande som Putin genom sitt klara ställningstagande visat sig vilja bekämpa, och som därmed gör honom till en förrädare gentemot sitt eget folk.


  • Publicerad:
    2006-05-18 00:00