BARN. I slutet av förra veckan gick den årliga queerfestivalen Queer up av stapeln i Kungsbacka. En av målgrupperna var tolvåriga skolbarn.

qe

Mellan den 7 och 10 maj anordnades den årliga queerfestivalen Queer up av Kungsbacka kommun. Syftet med festivalen är att utbilda barn i mångfald, jämställdhet, antirasism och genus. Skolklasser från mellan- och högstadiet deltog vilket innebär att festivalen var obligatorisk för dessa barn. För tolvåringarna stod följande punkter på programmet:

Normstorm!

Vi granskar de stereotypa bilderna av Den andre! Vad matas vi med för bilder och vad tycker vi om dem? En kreativ workshop där vi går igenom reklam och media, diskuterar stereotyper och skapar alternativ.

Machomannen och mjukiskvinnan granskas. Vad matas vi med för bilder och vad tycker vi om dem? En kreativ workshop där vi går igenom reklam och media, diskuterar könsroller och skapar alternativ.

Testa dina fördomar!

Genom olika värderingsövningar sätter vi våra fördomar på prov. Övningarna varvas med gruppdiskussioner.

Vem är han, hen och hon? Genom olika värderingsövningar sätter vi våra fördomar på prov. Övningarna varvas med gruppdiskussioner.

Utöver detta fick tolvåringarna möjlighet att delta i en filmverkstad och diskutera hur stereotyper syns i film och media samt vilka budskap som finns i film och media när det gäller hon, han och hen.

Festivalen pågick dock inte bara under skoltid utan även under dagar och kvällar. Bland de aktiviteter som förekom då kan nämnas en mångkulturell fest där en inhyrd rappare lärde barnen att skriva heteronormkritisk hiphop.

Källa:
Program klart för Queer up


  • Publicerad:
    2014-05-14 16:20