MALMÖ. När Nawras Alkafri sommarjobbade på det privata vårdföretaget Victoria Vård och Omsorgsboende filmade han när han förnedrade två svenska patienter. Enligt tingsrätten gjorde han det för att ”verka cool” inför kompisar och rasfrämlingen döms nu till ungdomsvård.

Nawras Alkafri (20000803-3599).

Det var under förra sommaren som det privata vårdföretaget Victoria Vård och Omsorgsboende i Malmö anställde den då 17-årige rasfrämlingen Nawras Alkafr att sommarvikariera på ett boende för dementa åldringar.

Den 13 juli gav Alkafr – som enligt Malmö tingsrätt är ”statslös” – sig på två svenska damer på boendet, en 84-åring och en 88-åring som i skrivande stund har avlidit.

Alkafr filmade när han sparkade iväg 84-åringens rullstol i korridoren och vinkade till henne. I en annan film ser man den numera avlidna 88-åringen sittandes i sin säng, varpå man ser Alkafr visa henne sitt finger. Man hör honom också säga ”du, din jävel”, ”sitt” och ”jag ska inte följa med dig någonstans”.

Filmerna ska sedan ha skickats till minst en person på Snapchat – en svensk jämnårig flicka som Alkafr enligt egen uppgift ville visa ”vart han jobbade”.

I förhör har den statslöse rasfrämlingen hävdat att agerandet på filmen var riktat mot flickan som han bevisligen skickat filmerna till. Men Malmö tingsrätt köper inte resonemanget och menar att uppgifterna kan lämnas helt utan avseende.

”Det står nämligen klart att hans agerande i filmerna har riktat sig till målsägandena. Enligt tingsrättens mening kan det också hållas för visst att han agerat som han gjort i syfte att verka cool inför åtminstone en av sina kompisar”, skriver tingsrätten.

När det gäller brottsrubriceringen skriver tingsrätten:

Vid ställningstagandet till hur Nawras Alkafris ageranden bör rubriceras, beaktar tingsrätten särskilt att Nawras Alkafri vid händelserna arbetade på vårdboendet, och att hans agerande riktade sig mot två skyddslösa vårdtagare på boendet som var beroende av honom. Tingsrätten beaktar också att Nawras Alkafri filmade sina hänsynslösa ageranden mot målsägandena, och att han sedan skickade filmerna till minst en annan person via Snapchat. Med tanke på det nu angivna, och på övriga omständigheter vid gärningarna, får Nawras Alkafris ageranden anses ha varit äg- nade att kränka målsägandenas frid på ett sådant kännbart sätt att han bör dömas för ofredande.

Man skriver också att Alkafris ”hänsynslösa ageranden skulle för en vuxen person ha kunnat medföra en fängelsepåföljd”, men att han med tanke på sin ”ringa ålder” på 17 år är en mer lämplig kandidat för ungdomsvård. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö föreslår dessutom i ett yttrande att Alkafri bör få ungdomsvård och tingsrätten dömer honom till att genomgå en vårdplan enligt kontrakt från just Arbetsmarknads- och socialnämnden.

2017 fick Nawras Alkafri en så kallad straffvarning för olaga intrång av en åklagare. Straffvarning är när åklagare väljer att inte väcka åtal vid enklare brott ifall personen är under 18 år. Ifall man under tiden för straffvarningen begår ny brottslighet är tanken att man ska åtalas även för det brott som föranledde straffvarningen.

Rasfrämlingar inom äldrevården har i det mångkulturella Sverige blivit en allt vanligare företeelse och redan 2012 var i snitt var fjärde Kommunalmedlem som arbetade inom äldreomsorgen född utomlands.

Källor:
Malmö TR: Dom Mål nr: B 7108-18
Mångfald i äldreomsorgen – Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal” (Yeshiwork Wondmeneh, Kommunal, 2013)


  • Publicerad:
    2019-05-15 13:00