KULTURREVOLUTIONEN. En 120-årig älskad hjortstaty i Portland blev grundligt vandaliserad vid de senaste veckornas BLM-demonstrationer. Den har nu forslats bort med hänvisning till ”allmänhetens säkerhet”.

En 120-årig älskad hjortstaty som var belägen i den så kallade Thompson-fontänen centralt i staden Portland, blev utsatt för graffiti och eld under de senaste veckorna medan BLM-protester rasade i staden. Statyn har nu avlägsnats.

Hjorten och den fontän som den var placerad i donerades år 1900 av borgmästaren David P. Thompson i syfte att hedra de hjortar som en gång frekventerade Willamette-dalen, rapporterar The Oregonian/OregonLive.

Enligt Portlandspolisen var det the Regional Arts Council (RACC) – ”Lokala Konstrådet” – som med hänvisning till allmänhetens säkerhet och i samråd med stadens politiska ledning, beslutade att statyn skulle avlägsnas.

Elden hade orsakat skador på fundamentet under och kring hjortstatyn. Skadorna var så omfattande att statyn måste avlägsnas för allmänhetens säkerhet då man oroade sig för att hjorten kunde tippa och skada någon.

— Att bedriva kriminell aktivitet som innefattar vandalism och skadegörelse av egendom är inte att genomföra en fredlig demonstration. Vi efterfrågar allmänhetens assistans så att vi kan identifiera och dela information om de skyldiga så att de kan ställas till ansvar, kommenterade Chuck Lovell, chef för Portlandpolisen.

Keith Lachowicz, chef för offentlig konst vid RACC, bekräftar att det är fundamentet till statyn och inte själva statyn som förstörts av elden. Han uppger vidare att fontänen vanligtvis är i funktion på sommaren, men att den denna sommar har varit avstängd på grund av risken för smittspridning under coronapandemin. Han påpekar att RACC fortlöpande rengjort och reparerat statyn under perioden som den utsatts för skadegörelse:

Minst 20-25 gånger har man avlägsnat graffiti från den. Vad som kommer hända framöver är okänt men skadorna på statyn och dess fundament är betydande, berättar han.

Många Portlandsbor upprörs nu över vad man ser som polisens och myndigheternas flathet gentemot vandaler och man frågar på vilket sätt en staty av ett vackert djur skulle kunna representera ”rasism” – vilket det av graffitin framgår att BLM-aktivisterna anser att den gör.

Statyn med tillhörande fontän, som ursprungligen även fungerade som en törstsläckare för stadens hästar, har genom åren varit älskad av invånare.

I boken ”Portland Potpourri: Art Fountains & Old Friends” samlade lokalpatrioten och politikern Eugen Snyder 1991 lokalbefolkningens betraktelser över hjortstatyn. Enligt en av dessa ”tillfredsställer [hjorten] naturälskarens öga lika mycket som den behagar den kräsne konstkännaren”.

Så här lyder Snyders eget omdöme som också finns med i boken:

Hjorten intar en förebådande ställning… med nosen i vädret och med ett uttryck av föraktet hos en kamel… men samtidigt inger monumentet ett rogivande lugn och en behaglig tankfullhet – som en Straussvals mjukt ljudande långt, långt bortifrån.


  • Publicerad:
    2020-07-11 21:45