JURIDIK Regeringen har mottagit ett utredningsförslag om att kriminalisera mäns ”psykiska misshandel” av kvinnor. Justitieminister Morgan Johansson välkomnar förslaget som nu går ut på remiss.

Regeringens utredare har lämnat in ett förslag med namnet ”Straffansvar för psykiskt våld” där man föreslår kriminalisering av vad man kallar för mäns ”psykiska misshandel” av kvinnor.

— Mäns våld mot kvinnor kan aldrig accepteras och det är viktigt att lagstiftningen är heltäckande. Därför är utredarens förslag välkommet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredningen exemplifierar psykisk misshandel som ”muntliga kränkningar, nedvärderande omdömen och hån, att skambelägga eller att skämma ut den utsatta inför andra, kontroll av vad den utsatta gör, vem den umgås med och var den befinner sig samt social isolering”.

Till Aftonbladet säger Morgan Johansson att rubricering misshandel egentligen ska ”omfatta både fysisk och psykisk misshandel” men att ”domstolar och åklagare inte riktigt har vetat hur man ska tolka och tillämpa det här”. Därför menar Johansson att det behövs en särskild rubricering för ”psykisk misshandel”.

Utredaren föreslår också att förolämpning ska kunna ingå i bland annat en grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. och att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024.