JUDEFRÅGAN. Return of Kings, en webbplats som riktar sig till ”maskulina, heterosexuella män” har idag publicerat en relativt lång och djupgående recension av Kevin MacDonalds Kritikkulturen. Skribenten Roosh Valizadeh förklarar sig huvudsakligen positiv till innehållet i boken och de slutsatser som där framställs om judisk makt.

Kevin MacDonald.

Kevin MacDonald.

Recensionen plockar fram valda delar av bokens samtliga kapitel och beskriver förtjänstfullt författaren Kevin MacDonalds poänger. Tydliga tecken finns på att människor utanför den nationella sfären, genom analys av kulturmarxismen och samhällsutvecklingen, tvingas ta ställning till judefrågan. Nordfront rapporterade nyligen om att författaren Karl-Olov Arnstberg studerat MacDonalds arbete och blivit medveten om det judiska inflytandet.

I Sverige saknas en rörelse likt den amerikanska mansrättsaktivismen som skapats som en reaktion mot den manshatande feminismen, kanske för att feminism utan att stöta på motstånd införts som en överideologi i den svenska politiska diskursen. I USA däremot är detta ett växande fenomen. Andrew Anglin som publicerar webbplatsen The Daily Stormer har förutspått att antifeminister till stor del kommer att uppgå i den bredare nationella rörelsen då de gemensamma intressena är uppenbara.

Som ytterligare bekräftelse på detta kan påvisas att webbplatsen The Pressure Project som riktar sig till män och skriver om maskulinitet nyligen bjöd in rasrealisten Jared Taylor för att diskutera rasfrågan.

Källa:
The Damaging Effects Of Jewish Intellectualism And Activism On Western Culture
Relaterade artiklar:
Karl-Olov Arnstberg tar sig an NWO och recenserar Kevin MacDonald


  • Publicerad:
    2015-05-05 13:15