ALT-RIGHT. Richard Spencer, en av den amerikanska Alt-Right-rörelsens förgrundsfigurer, har släppt en film där han resonerar kring abortfrågan. Enligt Spencer kan abort och preventivmedel fylla en eugenisk funktion och han menar att den kristna ”Pro-Life”-rörelsens abortmotstånd bygger på en osund föreställning om ”mänskliga rättigheter” och ”alla människors lika värde”.

Se film nedan:

Spencers principiella resonemang börjar efter cirka 10 minuter in i klippet.


  • Publicerad:
    2017-03-24 11:45