YTTRANDEFRIHET. Richard Spencer som driver organisationen National Policy Institute och webbisdan Radix talar här om privatiserad censur på internet. Den nya tidens censur, som inte utövas av regimer utan internationella företag som Facebook och Twitter, har makten att tysta en opposition. Spencer kommer med idéer om hur man ska hantera censur som utövas av de företag som tillhandahåller plattformar för den offentliga debatten.

Se film nedan:


  • Publicerad:
    2016-02-18 22:10