ABORTER. Inga försök till livsuppehållande åtgärder på sent aborterade foster som visar livstecken ska få göras, enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer till vården.

Efter att överläkaren Katarina Strand Brodd vid flera tillfällen försökte att rädda livet på foster som aborterats sent, väcktes för ett år sedan en debatt om gränsen mellan sent aborterade foster och möjligheten att rädda för tidigt födda barn.

— Ett foster som stöts ut i vecka 22 är i juridisk mening ett barn, och träffar jag ett akut sjukt barn så vill jag hjälpa det, sa Katarina Strand Brodd i en intervju med SVT.

När en abort på Mälarsjukhuset i Eskilstuna drog ut på tiden och fostret var på väg ut i graviditetsvecka 22 tyckte barnmorskan att situationen blev obehaglig. Hon kallade på överläkaren Katarina Strand Brodd som då gick in och försökte rädda livet på det aborterade fostret.

— Hen rörde sig och pep, kved lite grann och viftade med armar och ben och hjärtat slog ju också. Så jag gjorde vad jag kunde för att hjälpa barnet med andningen och det man gör med extremt tidigt födda barn, berättade Strand Brodd.

Socialstyrelsen kallade då specialitetsföreningarna för barnmorskor, neonatalläkare, gynekologer och förlossningsläkare till ett möte med syfte att nå enighet om hur vården ska omhänderta kvinnor och foster vid aborter som utförs efter vecka 18.

Nu har föreningarna enats i ett så kallat konsensusdokument som lämnats över till Socialstyrelsen och som nu skrivs in i vårdens lokala riktlinjer.

— Vi förtydligar bland annat att aborten ska handläggas skyndsamt och att en barnläkare aldrig skall tillkallas vid en abort, säger Helena Kopp Kallner som är gynekolog och styrelseledamot i Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), en av de tre specialitetsföreningarna.

Det innebär i praktiken att livsuppehållande åtgärder på sent aborterade foster inte får göras.

— Man måste skilja på livstecken och förutsättningar för liv. Det är inte samma sak och abort och för tidig födsel är två helt olika processer, förtydligar Kopp Kallner.

”Patienter som genomgått abort önskar inte att livsuppehållande åtgärder sätts in och detta bör respekteras”, skriver Socialstyrelsen. Vad det ofödda barnet önskar är däremot likgiltigt enligt de myndigheter som har allas lika värde som värdegrund.

Källa:
Klart: Sent aborterade foster ska inte återupplivas


  • Publicerad:
    2018-09-03 10:50