POLITIK. Sverigedemokraterna planerar att ställa sig bakom svensk abortlagstiftning och därmed överge sitt krav på att förbjuda abort efter vecka 12. Partiet anser att den politiska kostnaden är för hög för att avvika från andra partier.

Sverigedemokraterna (SD) fortsätter sin anpassning till andra riksdagspartier och till den liberala konsensus som råder i maktens finrum. Partiet har tidigare liberaliserat sin invandringspolitik och tagit bort kravet på repatriering. För en tid sedan förklarade SD att man också slopar kravet på att Sverige ska gå ur EU.

SD har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska se över abortfrågan, där målet är att ansluta sig till den linje som alla andra riksdagspartier har, vilket innebär fri abort till vecka 18. Tidigare har partiet varit kritiskt till det stora antalet aborter och krävt en sänkning av abortgränsen från nuvarande vecka 18 till vecka 12.

Enligt statsvetaren Andreas Heinö Johansson har många inom SD sett det här som en belastning rent politiskt, framför allt då partiet inte driver frågan speciellt hårt. Partiledare Jimmie Åkesson har exempelvis själv flera gånger sagt att sänkt abort inte är en prioriterad fråga.

— Jag tycker att det här är intressant och inte så oväntat. SD har bedömt att det har en för hög politisk kostnad att vara avvikande i abortfrågan. Och eftersom man ändå inte driver frågan själva kan man lika gärna tycka som alla andra, säger Heinö Johansson.

Flera riksdagspartier valde i valrörelsen att angripa SD i abortfrågan. Utrikesminister Margot Wallström kallade till exempel Sverigedemokraterna för ett ”kvinnofientligt parti”, och Vänsterledaren Jonas Sjöstedt klagade:

— Det vi ser nu är en attack på den fria aborträtten. När man inte vågar ifrågasätta den helt vill man skjuta veckogränsen som ett sätt att inskränka kvinnors rättigheter.

Beslutet om SD:s nya abortpolitik kommer att fattas på partiets landsdagar, som äger rum i slutet av november i år.

Källa:
SD på väg att överge krav på sänkt abortgräns


  • Publicerad:
    2019-05-18 22:05