SIONISTDEMOKRATERNA. Staten Israel är särskilt viktig för Sverigedemokraterna under den kommande mandatperioden i EU-parlamentet.

Retuscherad bild från SD:s valmanifest 2019.

I sitt valmanifest inför EU-valet den 26 maj uttrycker Sverigedemokraterna (SD) att partiet tar aktiv ställning för Israel.

Israel tillhör inte EU men anses av SD vara så viktigt att kämpa för att landet särskilt omnämns som intresseområde rörande EU:s gemensamma utrikespolitik.

EU har enligt SD en ”skyldighet” att erkänna den judiska statens ”rätt till nationell integritet och säkerhet”.

Klickbar bild.

Samtidigt som SD ser Israel som sin vän, ser de Ryssland som sin fiende. Mot Ryssland vill SD ta ”krafttag”.

Sverigedemokraterna ser mycket oroväckande [sic!] på den auktoritära, icke-demokratiska och aggressiva regimen i Ryssland”. ”[de] tydligaste exemplen på det utgörs av en flagrant avsaknad av respekt för andra staters territoriella integritet med regelrätta invasioner…” skriver partiet.

Det förekommer ingen diskussion om Israels ”flagranta avsaknad av respekt” för andra staters territoriella integritet eller varför Ryssland som har fria val är ”auktoritärt” och ”icke-demokratiskt”.

Källa:
För ettlevandeEuropaValplattformEuropaparlamentsvalet 2019


  • Publicerad:
    2019-05-13 12:00