AKTIVISM Rob Rundo förklarar varför gatuaktivism är viktigt och ger tips om hur man kan sprida budskapet genom graffiti, affischer, klistermärken, banderoller och andra former av propaganda.

Den amerikanske nationalisten Rob Rundo publicerade förra veckan ett inslag på Odysee där han resonerar kring graffiti och andra former av gatuaktivism.

Bland annat menar Rundo att det inte är moraliskt fel att syssla med graffiti eller affischeringar, trots att mer borgerliga nationalister kan se det som ”nedskräpning” eller förfulande ”skadegörelse”.

Rundo betonar vidare att propagandakriget på gatorna är viktigt och effektivt. Om det inte vore effektivt skulle inte storföretag betala dyra pengar för att få ha sin reklam synlig i offentligheten, menar Rundo i filmen.

En annan poäng Rundo gör är att de som saknar modet att syssla med gatuaktivism inte heller kommer att ha det mod som behövs för att genomföra en revolution. Gatuaktivismen förbereder alltså individen för hårdare tider och svetsar samman aktivisterna som bedriver aktivism tillsammans på ett unikt sätt som bara går att uppnå genom att gemensamt utsätta sig för viss fara.