ÅSIKTSFÖRTRYCKET. Partiet Storryssland, som leds av Andrej Saveljev, tillsammans med Rysk Nationell Front (en samlingskommité för flertal nationalistiska organisationer) har överlämnat ett brev till Finska ambassaden i Ryssland som riktar sig till Finlands statsminister Juha Sipilä.

I brevet uttrycker man oro över den pågående politiska utvecklingen i Finland där medlemmar ur Nordiska motståndsrörelsen utsätts för systemets repressalier samt systemets hot att förbjuda organisationen. Bland annat nämns att organisationen inte har begått några brott utan att den enbart utnyttjar sin rätt till spridning av politiska åsikter som majoriteten av det finska folket skulle kunna ställa sig bakom. I brevet nämner man också hur viktigt det är att Motståndsrörelsen avslöjar myter och fobier som sprids av etablissemanget. Detta ser man som en viktig del i utvecklingen av förbättrade finsk-ryska relationer.

Brevet avslutas med: ”Vi hoppas att Finland inte kommer att gå vägen av auktoritär despotism, där folk kommer att fängslas för sina politiska åsikter utan att den förblir öppet för yttrandefrihet och fritt från politisk diktatur och påtvingande ideologisk hjärntvätt”.

Brevet är undertecknat av Andrej Saveljev understött av Rysk Nationell Front 06.02.2017.


  • Publicerad:
    2017-02-13 18:00