Sedan några dagar sedan har Aftonbladet kört en artikelserie om Migrationsverket som man beskriver som granskning. Hittills har ”Aftonbladet granskar Migrationsverket” mest handlat om fler asylsnyfthistorier än vanligt på Aftonbladet.

I onsdags började man dock skriva lite mer intressanta artiklar. Enligt källor till Aftonbladet är Migrationsverkets personal knäckta av asylärenden som aldrig tycks ta slut. Anställda har svårt att nå målen i tid, man tvingas jobba helger och allt fler sjukskriver sig. Enligt Sanna Norblad på fackförbundet ST har Migrationsverket nu styrt upp en ”pinnjakt” där de jagar 90-dagarsmålet, som innebär att handläggningstiden för en asylsökande ska vara högst tre månader och inte fyra som tidigare.

Nu har det visat sig vad denna pinnjakt leder till. Enligt källor har Migrationsverkets egna personal fått direktiv om att ”så många som möjligt ska ges uppehållstilstånd”. En medarbetare berättar via mejl till Aftonbladet:

”Chefen i princip beordrade att personalen skulle bevilja så många PUT som möjligt i tillståndsärenden som gällde anknytning (även i många ärenden där de enligt utlänningslagen inte skulle beviljas PUT) och allt detta bara för att kunna redovisa antal pinnar till deras chefer och ledningen.”

Exempelvis kan man välja att inte beställa in ett språktest, eftersom ett sådant kostar pengar och tar tre-fyra veckor. Medarbetaren fortsätter:

”Som handläggare vill man göra ett så bra arbete som möjligt! Och det är lättare att bevilja ett PUT än att skriva ett avslagsbeslut eftersom det måste vara bättre motiverat och tar längre tid att skriva, så jag kan erkänna att inställningen på Migrationsverket (tvärtom vad allmänheten och media tror!) är att man hellre beviljar PUT även om personen inte har rätt till PUT (permanent uppehållstillstånd).”


  • Publicerad:
    2012-10-07 20:48