EUROPA Schweiz har bjudit in en rad länder till en ”fredskonferens” om Ukraina. Trots att man exkluderat Ryssland från konferensen hävdar landets regering att man fortsatt är ett neutralt land.

Med Sverige och Finland i Nato är Schweiz det sista landet i Europa som åtminstone påstår sig vara neutralt. Det är utifrån detta som landets regering i sommar bjudit in till en så kallad fredskonferens om Ukraina.

Till schweiziska Bern har ett hundratal delegater från en rad länder bjudits in. Man har dock inte bjudit in någon representant för Ryssland, trots att ryssarna är en av de krigförande parterna i konflikten. Schweiz har dessutom likt många andra länder fördömt Rysslands invasion av Ukraina och deltagit i västs sanktioner mot landet

Detta har lett till att bland annat Rysslands president Vladimir Putin har konstaterat att Schweiz knappast kan räknas som ett neutralt land.

— Vi har inte blivit inbjudna, och de säger att vi har avvisat det. De tycker inte att vi hör hemma där och samtidigt säger de att det är omöjligt att lösa någonting utan oss. Det hade varit roligt om det inte vore så sorgligt, sa Putin i samband med ett besök av Vitrysslands president Aleksandr Lukasjenko i april

Nu har till och med Reuters öppet ifrågasatt huruvida man verkligen kan kalla Schweiz för ett ”neutralt” land. Men i ett skriftligt uttalande till nyhetsbyrån skriver Schweiz utrikesministerium att landets neutralitet är ”konstant”.

”Att vara neutral betyder inte att vara likgiltig. Schweiz fördömer starkt Rysslands aggression mot Ukraina. Utanför det militära området står rätten till neutralitet inte i vägen för solidaritet och stöd till Ukraina och dess folk”, skriver utrikesministeriet.

Enligt den schweiziska regeringen har man valt att inte bjuda in Ryssland, eftersom Moskva vid flera tillfällen ska ha uttryckt att man ”inte är intresserade”. Men enligt Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov beror det på att Schweiz inte uppfyller de ryska kraven på en medlare i konflikten.

— Det är inte en neutralt part. Landet har förändrats från neutralt till öppet fientligt, sa Lavrov i april.

Eftersom den schweiziska konferensen kretsar kring den ”fredsplan” som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj satt upp om att förhandlingar kan börja först när Ryssland evakuerat alla territorier som Kiev gör anspråk på har hela eventet dömts ut som ”meningslöst” av Moskva.