SCHWEIZ. Flera städer i Schweiz har övervägt att förbjuda distribuering av koranen som ett led i att stoppa tillväxten av salafister.

Demonstrerande salafister.

Demonstrerande salafister.

I de tysktalande länderna har olika extrema islamistiska rörelser, mer kända som salafister, rekryterat aggressivt under de senaste åren. Nyligen slog tysk polis till på 200 olika platser i landet mot en grupp som kallar sig Den Sanna Religionen.

Gruppen har gjort sig känd för en kampanj de kallar för Lögner!” i vilken de bland annat står på offentliga platser och delar ut exemplar av koranen till människor i ett led att rekrytera dem.

Den schweiziska staden Brugg är en av de få platser där denna grupp misslyckats med att få ett starkt fotfäste. Detta tror man beror på att staden redan 2012 beslutade att inte ge salafisterna de tillstånd som behövs för att offentligt dela ut koranen till människor.

Nu överväger därför flera andra städer i Schweiz att bekämpa grupperna genom att följa Bruggs exempel och förbjuda offentlig distribuering av koraner.

Mario Fehr, som är direktör för den allmänna säkerheten i den schweiziska staden Zürich, har rekommenderat att oberoende experter ser över möjligheten att begränsa eller helt förbjuda ”Lögn!”-kampanjen.

— Vi vill få ett stopp på organisationer som är närstående jihadister eller andra våldsbejakare, förklarar Fehr.

Lukas Reimann som sitter i Nationella rådet för Schweiziska Folkpartiet vill gå ännu längre än Fehr. För honom räcker det inte med att förbjuda deras kampanj utan han menar att Den Sanna Religionen måste totalförbjudas i hela landet.

— Tyskland har tagit i med hårdhandskarna, Österrike förbjuder utländsk sponsring av muslimska grupper och moskéer. Det är bara Schweiz som tillåter salafisternas aktiviteter, säger Reimann.

Hur effektiva dessa förbud kan komma att bli återstår dock att se. Salafisterna har nämligen redan nu börjat grunda nya organisationer och nya kampanjer. Bland annat har rapporter kommit från staden Basel att salafister har börjat skänka bort gratis biografier om profeten Mohammed i en ny kampanj som kallas ”Vi älskar Mohammed!”.

Källa:
Switzerland Considers Ban on Koran Distribution


  • Publicerad:
    2016-11-17 19:00