INRIKES. I sin skuggbudget skriver Sverigedemokraterna att de vill placera nyanlända invandrare i speciella separata skolor för att ”underlätta integrationen”.

Sverigedemokraterna (SD) i Stockholm anser att nyanlända ”barn” slussas in i skolorna alldeles för tidigt. De kommer därför med förslag i sin skuggbudget på hur man istället lättare ska kunna ”integrera” dessa. Ett av deras förslag är att nyanlända istället för att placeras i vanliga skolor skulle sättas i separata förberedelseskolor där de får studera för sig själva och där kunskap i svenska språket ska prioriteras.

— De har ofta inte fullgoda kunskaper i svenska och kan inte följa den vanliga utbildningstakten, vilket gör att tempot i klassrummen sänks för alla elever, säger Martin Westmont (SD) som är vice gruppledare i stadshuset.

Partiet menar vidare på att sådana skolor skulle ”gynna alla” samtidigt som de skulle ”öka sammanhållningen” i staden. SD anser också att Stockholm inte ska behöva ta emot fler rasfrämlingar framöver eftersom att det inte finns några lediga bostäder. Westmonts temporära lösning är istället att skicka de nyanlända till andra platser i landet.

Källa:
SD: Sätt nyanlända i särskilda skolor


  • Publicerad:
    2017-11-01 07:15