INRIKES. Ett hundratal ”ungdomar” sittstrejkar utanför riksdagen där de ”kräver” att Sverige stoppar utvisningarna till Afghanistan.

Ett hundratal ”flyktingbarn” sitter utanför riksdagen vid Mynttorget i Stockholm och sittstrejkar. De har tidigare skrivit ett brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik där de ”kräver” att myndigheten stoppar utvisningar till Afghanistan. I brevet står det:

Är verkligen Sverige ett moraliskt land när man säger åt svenskar att inte åka till Afghanistan för att det är farligt, men man tycker det är säkert för oss unga människor att leva där. Det är inte mänskligt.

Migrationsverket har dock koll på läget i Afghanistan och konstaterar att landet utan problem kan ta tillbaka sina medborgare.

— Det krävs väldigt mycket för ett generellt ställningstagande. Att konflikten skulle nå den nivån att den drabbar envar överallt i landet urskiljningslöst, det är först när man kommer till den nivån som vi har generell inhibition, har Ribbenvik tidigare uttalat sig.

En av ”flyktingarna” säger att de vill ha svar direkt av Ribbenvik angående utvisningsbeslutet. Denne påstår även att afghaner inte ska vara dåliga för det svenska samhället.

Källa:
Sittstrejkar – kräver svar från Ribbenvik


  • Publicerad:
    2017-08-07 11:40