ENGLAND. En ny studie visar att könssjukdomar har ökat kraftigt i England under de senaste åren. Värst är London, där man nästan sett en fördubbling av syfilisfall sedan 2010.

syfilis

En ny studie genomförd av Public Health England (PHE) visar att könssjukdomar har ökat drastiskt under de senaste åren och fallen av syfilis är de som ökat mest. Värst är i London som sett en ökning på 163 procent av syfilisfall. Nästan 3 000 fall under 2015 vilket motsvarar 56 procent av alla registrerade fall i England under det året.

Ökningen har enligt doktorer i London skett i samma takt som ökningen av oskyddat sexuellt umgänge och män som har sex med andra män är kraftigt överrepresenterade i statistiken. Medan homosexuella män representerar ungefär 2 procent av Londons befolkning så representerar de samtidigt hela 90 procent av de fall av syfilis som mätts i staden och 70 procent av gonorréfall på riksnivå.

— När jag började jobba med sexuell hälsa i London, då diagnoserade vi fyra eller fem personer med syfilis på ett helt år. Nu ser vi samma antal på bara några dagar, säger Dr Patrick French, specialist inom könshälsa och genital medicin i London.

Källor:
Syphilis cases in London have ‘soared’ by 163%, public health body warns
Sexually transmitted infections and chlamydia screening in England, 2015


  • Publicerad:
    2016-08-19 17:10