En fackföreningsrepresentant från Västerorts LS av SAC misshandlades och mordhotades nyligen i sitt hem av personer med anknytning till det kriminella invandrargänget Werewolf Legion. Bakgrunden till misshandeln och mordhoten är en arbetsmarknadskonflikt mellan medlemmar av fackföreningen och ett bemanningsföretag verksamt inom hotell- och restaurangbranschen.

Det var sex personer som bröt sig in i lägenheten hos fackföreningsmedlemmen. En av dem ska enligt ett pressmeddelande från SAC  ha varit tidigare toppmedlem i Werewolf Legion. Denne person är även bror till en av ägarna av bemanningsföretaget. Med kniven mot strupen drog fackföreningsmannen tillbaka alla fackliga krav mot bemanningsföretaget genom att ringa till ägaren. Efter samtalet sade Werewolf Legion-personen att SAC-aktivisten var skyldig honom en halv miljon kronor och att han skulle dödas om han inte betalade detta belopp inom en månad.

Några som Nordfront har talat med har svårt att känna sympati för SAC-aktivisten med tanke på SAC:s kopplingar till nätverket AFA. Det finns dokumenterat att många SAC/Suf-aktivister deltagit i överfall på nationella. En av de mer kända är Oscar Madden, ledande inom Göteborg LS/SAC, som ledde det brutala överfallet på Jens Lindahl i Göteborg. Efteråt publicerade AFA-Göteborg en film som skojade om överfallet, medan SAC lade locket på. Aktivister från SAC drar sig alltså inte för att angripa personer som protesterar mot invandringen. Nu har en av SAC:s egna blivit kulturberikad.


  • Publicerad:
    2012-07-10 12:04