INRIKES. I ett öppet brev till Säkerhetspolisen beklagar sig Statens kulturråd över att Motståndsrörelsen fått tillstånd att demonstrera i Göteborg den 30 september. Tydligen hotas både yttrandefrihet och ”personlig trygghet” för myndighetens personal och gäster under Bokmässan.

Under dagen publicerades ett öppet brev från Statens kulturråd till Säkerhetspolisen. I brevet beklagar sig Kulturrådets generaldirektör Stefan Forssell samt styrelseordföranden Ulrika Stuart Hamilton över att Nordiska motståndsrörelsen beviljats demonstrationstillstånd i Göteborg den 30 september.

Demonstrationen utgör enligt dem ett hot mot yttrandefriheten och den personliga tryggheten för den personal och de gäster myndigheten kommer ha på plats under Bokmässan som äger rum samtidigt som demonstrationen.

På grund av detta bjuder Statens kulturråd in Säkerhetspolisen till diskussion om ”hur yttrandefriheten kan skyddas med utgångspunkt i Kulturrådets och Säkerhetspolisens respektive uppdrag”.

Källa:
Öppet brev till Säpo från Kulturrådets generaldirektör och styrelseordförande


  • Publicerad:
    2017-09-13 22:10