RESERVVALUTA. Var Sveriges guldreserv förvaras har varit en väl hållen hemlighet. Men nu väljer Riksbanken att berätta var. Svaret är att den är utspridd över hela världen och att många judiska banker är inblandade.

guld

Nu väljer alltså Riksbanken själva att avslöja var Sverige förvarar sin guldreserv. Närmare hälften av allt guld uppges förvaras på Bank of England, medans resten är utspritt hos Bank of Canada, Federal Reserve Bank of New York, Schweiz nationalbank samt hos Riksbanken själva.

Totalt uppgår hela guldreserven till 125,7 ton, vilket den 31 augusti motsvarade 37 miljarder kronor. Största förvaltaren, Bank of England, förvarar hela 61,4 ton av Sveriges guld.

”Riksbankens guldinnehav och dess värde har varit offentligt länge men på grund olika sekretessbestämmelser har det däremot inte varit publik information var guldet förvaras”, uppger Riksbanken.

Att inte förvara hela sin guldreserv inom landets gränser kan tyckas vara ett smart drag i händelse av krig eller andra oroligheter som kan göra att fiendemakt lägger beslag på guldet. Det var även tanken bakom placeringarna, men Riksbanken avslöjar nu förvaltarna i ett försök att bli mer ”transparenta” som de själva uttrycker det.

I dag fyller de olika förvaltarna en annan viktig funktion menar Riksbanken, nämligen möjligheten att snabbt kunna växla guldreserven mot olika pappersvalutor. Vid en närmare granskning av den nuvarande placeringen innebär det att man har lämnat ut sitt guld till potentiella fiender med eget vinstintresse och man har ingen möjlighet att med säkerhet veta om guldet ens finns kvar.

Källa:
Här finns Riksbankens guld


  • Publicerad:
    2013-10-29 17:15