MÅNGKULTUREN Skyddsåtgärder såsom att inte bo där man är skriven eller vakthållning av nätverkets ynglingar är idag otillräckliga. Allt fler anhöriga till gängkriminella lämnar nu landet.

En artikel i SvD beskriver hur ”spelreglerna i den undre världen skrivs om”. Kriminella hämnas numera inte genom att döda sina fiender, utan genom att ta livet av deras anhöriga. Mordet på en pappa i Botkyrka och en misstänkt mordbrand i Söderort är enligt tidningen en sådan händelse. Tidningen hävdar, utan att presentera någon statistik som stöd för det, att allt fler kriminella flyttar sina familjemedlemmar utomlands.

Skjutning i Tullinge, mordbrand i Alby

På torsdagen förra veckan öppnade en svartmuskig man i 50-årsåldern dörren till sin familjs radhus i Tullinge, Botkyrka. Inför hans familjs åsyn pepprade då två maskerade män honom grundligt med skott, varvid han omedelbart avled.

— Nya gränser har passerats nu. Efter Adriana-fallet trodde jag att man skulle få sig en tankeställare även i den kriminella världen, att man inte ska ge sig på oskyldiga. Men i stället har det blivit tvärtom, kommenterar Martin Lazar, områdespolis i Botkyrka kommun till SvD.

Den skjutne visar sig vara pappa till två gängkriminella som strax före denna skjutning i tv-programmet Efterlyst pekats ut som skyldiga till ett dödsbringande brandattentat i Alby mot närstående till gängledaren ”Kurdiske räven” som numera bor i och verkar från Turkiet.

SvD uppger sig ha intervjuat såväl ett stort antal personer ”inom den kriminella miljön” som flertalet poliser, vilka samtliga uppger att morden i Tullinge respektive Alby hänger ihop och är en del av maktkampen mellan gängledarna Kurdiske räven och Greken – en strid som yttrat sig genom en rad dödsbringande grova våldshandlingar sedan i höstas. Det nya med den här konflikten, är enligt de tillfrågade att anstiftarna så konsekvent riktat våldshandlingarna inte direkt mot dem man vill komma åt, utan mot anhöriga till dem.

— De som dödats är anhöriga till personer som ses som utförare, skyttar, säger en tillfrågad bosatt någonstans i Söderort.

En ”avhoppare” från södra Stockholm fyller i:

— Det har spårat ur. I den här världen, om någon bombar min mammas hus, då dödar jag hans mamma. Man strävar efter att vara värst.

— Att man medvetet och riktat går in i en bostad och skjuter ihjäl en person som inte har något med det kriminella att göra, det har vi inte sett tidigare. Det finns inget samvete alls, kommenterar Clas Torvern, sektionschef på Bops, polisens brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet.

Den enda lösningen: Lämna Sverige!

Martin Lazar ser inte punktmarkering av släktingar som en bra metod för att lösa problemet. Han framhåller istället det nödvändiga i ”ett utökat samarbete” där fler myndigheter involveras.

— Hur ska vi skapa tryggare stadsdelar? Ge barn bättre och tryggare förutsättningar hemma? Det är ett gigantiskt arbete där vi måste kraftsamla och en myndighet klarar inte detta själv. De goda krafterna måste vara uthålligare än motståndet, tror han.

Enligt SvD hävdar polisen för tidningen att allt fler anhöriga till gängkriminella inte bor på adressen där de är skrivna. Vakthållning av yngre personer tillhörande ett nätverk uppges också bli allt vanligare. Men den tydligaste trenden bland dem med kontakter och tillräckligt god ekonomi ska vara en flytt utomlands. Här nämns Portugal, Turkiet och Polen som populära destinationer.