MALMÖ Under sommarens Pride-festival bjuder kyrkoherden Gunilla Hallonsten in till ”samtal om polyamori”. Prästinnan vill bland annat tala om ”bristerna i tvåsamheten” och ”den romantiska drömmen om den ende”.

Svenska Kyrkan har sedan länge blivit en integrerad del av homolobbyn och deltar glatt i så kallade Pride-evenemang över hela landet året runt.

I Malmö tänker Svenska Kyrkan nu gå i bräschen för polygami, eller ”polyamori” som man kallar det. Bakom initiativet står två prästinnor, kyrkoherden Gunilla Hallonsten och hennes kollega Helena Myrstener som skriver om inbjudan i Kyrkans tidning.

”Att tala om bristerna som finns i tvåsamhetsnormen och i den romantiska drömmen om ”den ende” kan komma att bli nödvändigt för att kyrkan ska kunna verka för upprättelse och befrielse i vår tid”, skriver de två prästinnorna.

Man menar vidare att tvåsamheten eller äktenskapet mellan man och kvinna förvisso är ”sakramentalt och heligt” eftersom ”det symboliserar Kristi kärleksförbund med sin kyrka”. Men eftersom så många skiljer sig idag och att detta också accepteras av samhället måste kyrkan vara ”livsbejakande” och ”själavårdande” och ”lyssna på de röster som vill leva och redan lever utanför tvåsamhetsnormen”.

”Kan det betyda att den [”kärleken”] också är omöjlig att begränsa och inte bör kontrolleras av normsystem som ibland kan upplevas både oreflekterade, rutinartade och stagnerade?”, undrar de två prästinnorna och jämför treenighetsläran [Fader, Son och helig Ande. reds. anm.] i kristen teologi med så kallade trekanter:

Gud själv finns i en pågående process och relation som vi kallar för treenigheten. I denna flödar och pulserar den jämlika, tillitsfulla och ömsesidiga Kärleken. Denna Gud har i sin tur skapat oss till en rik mångfald i sprakande regnbågsfärger. Denna Gud kallar också människan att utforska kärlekens djup, höjd och bredd.

De så kallade samtalen om ”polyamori” kommer att hållas i St. Johannes i kyrka i Malmö under Pride som inleds i staden den 6 juli.