MASSINVANDRINGEN. Väntan på en lägenhet för de som stått i bostadskö i Enköping kan bli lång, detta då kommunen vill lägga beslag på alla lediga lägenheter och ge till utlänningar.

ehb_enkoping

I våras kom en ny lag som säger att landets kommuner är skyldiga att ordna bostäder åt invandrare som fått uppehållstillstånd. Enköpings kommun ska därför lösa bostäder åt 130 personer.

Som en lösning på problemet har man föreslagit att alla lediga lägenheter som det kommunala fastighetsbolaget EHB tänkt hyra ut ska bli öronmärkta och delas ut till invandrarna. Om förslaget går igenom kommer detta få konsekvensen att svenskar som står först i bostadskön kommer att få se sig om efter andra möjligheter.

— Vi har ett oerhört tufft läge med många som söker bostad samtidigt som vi har en skyldighet att lösa bostadsfrågan åt nyanlända flyktingar, säger finanskommunalrådet Helena Proos.

Enligt kommundirektören Peter Lund kommer dock inte kommunen att ta alla lägenheter i beslag trots att de enligt det nya förslaget skulle kunna göra så.

— Ja i teorin skulle det kunna vara så, men i praktiken bedömer jag att det inte kommer att vara aktuellt med dom nivåerna, bekräftar Peter Lund.

Proos stämmer in i Lunds bedömning och menar vidare att man måste tänka på integrationen genom att blanda in lite svenskar i lägenhetshusen.

— Säg att EHB släpper ett helt nytt bostadshus, då är det inte rimligt att kommunen gör anspråk på alla lägenheter i det huset. Något sådant skulle påverka integrationen i Enköping negativt, förklarar hon.

Kommunen har även kontaktat privata aktörer för att lösa bostadskrisen åt invandrarna, men där har intresset varit svalt.

Källa:
Nu kan väntan på en lägenhet bli ännu längre


  • Publicerad:
    2016-10-17 19:50