SVERIGE. Flera långtgående avtal tecknades mellan kommuner och externa asylbolag under förra årets massinvasion av rasfrämlingar. När massinvandringen minskat något står nu många platser tomma runt om i landet till en kostnad på 2,5 miljoner kronor dagligen. Pengar som förstås går till landets alla asylbaroner.

tomthus

Över hela landet håvar asylbaroner in miljontals skattepengar på tomma hus.

Under förra året tecknade många av Sveriges kommuner långa avtal med externa bolag om migrationsplatser. En nyligen genomförd undersökning i frågan visar att skattebetalarna genom Migrationsverket betalar 2,5 miljoner kronor om dagen för platser som är tomma på migrationsboenden runt om i landet. De externa asylbolagen som nu får betalt genom avtalen tjänar mycket pengar på grund av detta och från den 1 januari i år till den 31 augusti har 197 miljoner kronor betalats ut till dem.

För de 77 kommuner som står för den siffran har det varit riskfritt att boka upp platser för rasfrämlingar på olika boenden. Kostnaden har skickats vidare till Migrationsverket som ersatt kommunerna med skattepengar i form av statsbidrag, varpå kommunerna har kunnat hävda att det hela inte belastar deras ekonomi.

Ett exempel på detta är Sölvesborgs kommun som under rekordinvasionen i höstas hyrde boenden i grannkommunen Bromölla till ett värde av 1,5 miljoner kronor, ett avtal som fortfarande löper men som inte har använts. Notan för boendena har skickats vidare till staten och kommunchefen Lars Ericsson beskriver hur det fungerar så här:

– Det har medfört en extra kostnad för vår del, men vi finansierar den på ett sätt så att det inte drabbar skattebetalarna i Sölvesborg. Vi tar det från statsbidrag, men det drabbar ju tyvärr skattebetalarna i landet.

I Göteborgs kommun, som räknas som en ankomstkommun för rasfrämlingar, är siffran ännu högre. Hela 53,4 miljoner kronor har till dags datum i år betalats ut till externa asylbolag och ingen ljusning kan ses inom kort då avtalen löper under en längre tidsperiod.

— Kommunerna sitter på ganska stora överenskommelser. De ser kanske heller inga anledningar att skriva ned dessa eftersom de får 1 600 kronor i ersättning av oss för en tom plats, säger Kenneth Andersson som arbetar med frågor som rör ”ensamkommande barn” på Migrationsverket.

Källa:
Tomma asylboenden kostar hundratals miljoner kronor


  • Publicerad:
    2016-10-02 10:30