MÅNGKULTUREN. För att slippa integrera sig i Sverige skickar afrikanska målsmän sina barn på uppfostringsresor till hemländerna.

Utrikesdepartementet (UD) bekräftar att Sverige vid 13 fall sedan år 2018 har ”räddat” barn och unga ”i nöd” efter att deras målsmän har skickat dem på ”uppfostringsresor” till Somalia och Kenya.

Familjer lockar unga rasfrämlingar att resa till Kenya eller Somalia. Antalet unga som reser dit ökar.

När de kommer fram omhändertas deras passhandlingar och ungdomarna överlämnas till släktingar. Där riskerar de sedan att bli fastkedjade, utsättas för våld eller bli inlåsta på institutioner.

— I 13 av dessa ärenden har personerna kommit hem. De andra är ännu antingen öppna eller stängda. Det kan handla om att det kan ta längre tid att hjälpa, att ärendet stängts då personen inte vill ha hjälp eller om det visat sig att det inte rör sig om en faktisk uppfostringsresa, säger Anna Ekstedt som är projektledare för en två-årig ”familjekonfliktssatsning” vid utrikesdepartementet.

Familjekonfliktssatsningen gäller rasfrämlingar som importerats till Sverige och som inte omfattas av typiskt svenska problem och socialt liv.

I de fall resorna verkligen är uppfostringsresor och inte har andra bevekelsegrunder, syftar de till att familjernas barn och ungdomar inte ska bli försvenskade, utan istället tränas i traditionellt afrikanska värderingar. För många invandrare betraktas det liberala svenska samhället som ett socialt hot mot den egna klanens och kulturens välbefinnande.

Källa:
13 unga räddades hem till Sverige senaste året


  • Publicerad:
    2019-10-10 12:00