UTRIKES. Eftersom att Storbritannien lämnar EU, pressas de övriga länderna nu att betala mer för att täcka budgethålet. Detta skulle innebära en kraftig ökning för Sverige.

EU-ländernas regeringschefer träffades under fredagen i Bryssel för att bland annat diskutera budgethålet som blir efter att Storbritannien beslutat sig för att lämna Europeiska unionen (EU). Landet har varit nettobetalare till EU, vilket medför att de lämnar ett stort hål i EU:s budget. Därför har EU-kommissionen nu föreslagit att de övriga medlemsländerna istället ska tvingas betala ännu mer.

De senaste åren har EU beslutat om nya uppgifter, vilket de nu också har som argument för att budgeten ska bli större. Några av dessa uppgifter uppges vara stöd till länder i Afrika för att minska migrationen, mer stöd till forskning och studentutbyte och satsning på utveckling av militär utrustning.

Statsminister Stefan Löfven säger sig dock vilja prioritera säkerhetsfrågor, bland annat nämner han kampen mot organiserad brottslighet och terrorism, den inre marknaden och migration.

— Då måste man också vara beredd att diskutera vad som ska prioriteras ned. För oss är det exempelvis jordbruksstödet, säger Löfven.

Principen inom EU är att rikare länder betalar en större andel av EU:s utgifter. Idag betalas 1% av bruttonationalinkomsten BNI i EU-avgift. Förslaget är att avgiften istället ska öka till 1,1%. Detta skulle för Sverige betyda en kraftig ökning, då nettokostnaden för landets EU-medlemskap idag ligger på cirka 27 miljarder kronor.

Fredagens toppmöte uppges dock endast vara ett första tillfälle för regeringscheferna att ”känna på varann” och ”markera sina positioner”.  Därefter uppges det vänta långdragna förhandlingar under året.

Källa:
Sverige pressas betala mer till EU


  • Publicerad:
    2018-02-24 18:45