Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Statens arbete ska inte ligga på enskilda arbetare!

Angiverilagen Tidöregeringens hårdare tag eller ett anarkotyranniskt system i fritt fall?