Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Regeringen vill avskaffa kommunernas rätt att stoppa vindkraftsutbyggnad

”DEMOKRATIN”. Regeringen vill avskaffa kommunernas rätt att stoppa vindkraftsutbyggnad. Nu ska frågan snabbutredas.