Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Riksbanken har konsekvent gjort felaktiga prognoser

MAKROEKONOMI. Riksbanken gjorde, medvetet eller omedvetet, under flera år prognoser som pekade helt fel, visar en ny doktorsavhandling.