Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Medlemmar i Motståndsrörelsen intervjuade av Aftenposten

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. ”Högerradikala i Göteborg”, så inleds Aftenpostens artikel om Nordiska motståndsrörelsen, vilken ändå ger en balanserad bild av organisationen i jämförelse med vad svensk media skulle göra.