AFGHANISTAN Afghanistans högste ledare har beordrat domstolarna att implementera sharia i utdömandet av straff. Detta innebär att brottslingar kan komma att pryglas, stympas och avrättas för att sona sina brott.

När talibanerna återtog makten över Afghanistan och utropade det islamiska emiratet genomförde man snabbt flera reformer. Bland annat förbjöd man odling av vallmo, som används för att tillverka heroin, eftersom Afghanistan blivit ett centrum för narkotikaproduktion sedan USA:s ”befrielse” av landet.

Nu har talibanernas högste ledare, mulla Haibatullah Akhundzada, beordrat landets domare att implementera sharia straffrättsligt, skriver RT. Sharia har ett omfattande juridiskt system som innebär att brottslingar kan straffas med alltifrån prygel, till avhuggning av händer och fötter men också avrättning i form av stening och andra primitiva metoder.

Huvudkategorierna av straffen kategoriseras under hudud och qias, där det förra är straff som förordas av koranen medan de senare är motsvarigheten till principen ”öga för öga – tand för tand”, nämligen att förövare ska straffas på ett sätt som liknar brottet. För att dessa typer av straff ska kunna utdömas krävs dock övertygande bevisning.

Talibanernas talesman Zabihullah Mujahid har citerat den högste ledarens order, som lyder:

Undersök noggrant tjuvarna, kidnapparna och uppviglarnas filer. I de filer där alla sharias krav för hudud och qisas har uppfyllts har ni skyldighet att implementera dem. Detta är sharias lag och min befallning, som är obligatorisk.