MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 3 november samlades kamrater ur Näste 2 i de norra delarna av nästet för att tillsammans vandra i det natursköna Kinnekulleområdet. Där vandring, utbildning, repellering och kamratskap stod på schemat. Nedan följer en skildring och film om turen.

Lördagen begynte tidigt i ottan för mången kamrat, för vissa var det långväga till Kinnekulle, för andra kortare. När klockan slagit 10 var samtliga kamrater ur nästets olika kampgrupper samlade och redo för en helg till skogs.

Bilarna parkerades uppe på Kinnekulleplatån – där turen skulle utgå. Lyckligtvis hade kamraterna för dagen förärats med strålande solsken i det friska höstvädret, och humöret var således på topp. Turen påbörjades i barrskog, och efter cirka en timmes vandring gjordes det stopp för rekognoscering av lägerplats. Platsen för lägret bestod av både barr- och lövskog. Kinnekulleområdet är känt för sina många omväxlande landskap, och skiftande bergarter. På de högre höjderna mot topplatån råder det barrskog och lerskiffer, på de lägre höjderna närmare Vänerns strand råder det stundom lövskog, stundom åkermark, och kalk- och sandsten.

När lägerplats var funnen byggdes genast ett vindskydd för natten. Därefter sattes det kurs mot Martorpsfallet – där lunch skulle lagas och dagens första utbildning genomföras. Väl framme vid vattenfallet uppstod dock en smärre besvikelse då fallet hade sinat. På vårkanten kan man vanligtvis beskåda detta fagra vattenfall som friskt forsar över kalkstensväggarna.

Efter en god lunch och värmande kokkaffe hölls en utbildning i sjukvård och strategisk förflyttning av skadade kamrater. Utbildningen hölls sporadiskt och överraskande av kursledaren under turens gång tillbaka till lägret, först i skymning och slutligen under stjärnornas ljus. Kursledaren prövade kamraternas förmågor och förberedelsekunskaper. Flyttekniker av sårade kamrater lärdes ut och att lägga förband i mörkret prövades – både med och utan pannlampa.

När lägret började närma sig och mörkret helt fallit över kamraterna hördes höga grymtanden och läten från skogen. Lägerplatsen som valts ut av kamraterna var också en utvald plats för en flock vildsvin att böka på. Mången kamrat förberedde sig därför på en strid om den utvalda platsen, men grisarna höll sig på avstånd när kamraterna närmade sig och lät motståndsmännen vara. Så borde alla grisar agera framgent.

När lägerplatsen var nådd anordnades den andra utbildningen för dagen. En ny kursledare skulle lära ut kunskaper inom eldteknik. Först hölls en kortare föreläsning om vad eld faktiskt är för något och på vilka olika sätt det går att skapa eld, samt olika typer av brasor man kan göra – beroende på väderlek och syfte med elden. Bland annat demonstrerades ”pagodeld”, ”stjärneld” och ”blåslampa”. Därefter delades kamraterna in i grupper tre och tre. Grupperna fick olika uppgifter att skapa eld på. Bland annat med bara en torr pinne och en så kallad ”bågdrill”. Tekniken går ut på att skapa friktion mellan träet och därmed få till en eld. Med hjälp av bågdrillen som lindas runt pinnen kan man då med ”sågrörelser” få en hög och snabb friktion.

Avslutningsvis var det dags för middag – goda kolbullar stektes över den sprakande elden och ärtsoppa kokades varm i de medhavda stormköken. När alla var mätta och belåtna upprättades schema och försteman som eldvakt utsågs. Sedan föll kamraterna i sömn i sitt vindskydd till ljudet av sprakande glödloppor och grymtande vildsvin.

Morgonen därpå var det uppstigning klockan 07. Frukost tillagades, lägret revs och vildsvinens bökplats återställdes. Kurs sattes nu mot stenbrottet i Kinnekulle, där repellering stod på schemat. En kamrat tillika instruktör mötte på plats upp följet, utrustad med såväl redskap och kunskap som krävdes för aktiviteten. Detta skulle bli den tredje och avslutande utbildningen för helgen. Många av kamraterna i Näste 2 var entusiastiska inför utmaningen, då många inspirerats av hjältarna från Kulturhuset.

En grundläggande teorigenomgång begynte aktiviteten, innan kamraterna fick ta sig upp på stenbrottets platå och repellera sig ner för klippavsatsen. Efter några timmar av praktisk träning avslutades utbildningen i det vackra stenbrottet och därmed aktiviteten för helgen.

Som några avslutande ord citeras den mycket bereste botanikern och biologen Carl von Linné som besökte Kinnekulle under 1700-talet: ”Denna ort är ljufligare än någon annan.


  • Publicerad:
    2018-11-18 11:45