Den 4 december tillverkade delar av Näste 7 banderoller som inom kort kommer att ses upphängda någonstans i Småland. Denna gången effektiviserades även tillverkningen.

Se till att skicka in din ansökan till Nordiska motståndsrörelsen om du inte redan gjort det. Det nordiska folket behöver dina insatser i kampen för dess överlevnad och framgång.

Gör din plikt, anslut dig!
Med sanningen som vapen, mot den kommande segern!


  • Publicerad:
    2018-12-06 19:30