LÄSARFRÅGA. För en tid sedan ställde Nordfront en webbfråga i syfte att ta reda på vad för sorts Dagens datum-artiklar ni läsare vill ha. Det har visat sig att artiklar om Tredje riket står högt i kurs.

webbfråga_skärmdumpÖver en fjärdedel av läsarna anser att införlivningen av Österrike i det nationalsocialistiska Tyskland, Anschluss, var den bästa artikeln av tio alternativ. Detta bekräftar vad Nordfront kunnat se i läsarstatistiken gällande andra texter vi publicerat under detta ämne. Tredje riket, särskilt Hitler själv, ”säljer” än idag.

Det var dock jämnt mellan artiklar som kan sorteras under ”Tredje riket” och artiklar som rör ”nordisk historia” och ”judefrågan” på andra respektive tredje plats. Artiklar kopplade till det nationalsocialistiska Tyskland återfinns på första och fjärde plats, men också åttonde och tionde (sista).

I övrigt var det jämnt skägg i kommentarsfältet. Flest läsare efterfrågade dock artiklar av typen ”Germany Must Perish”, men många vill också ha mer svensk historia. Även en ”antirasistisk” läsare efterfrågade detta och hoppas på att Nordfront ska skriva om de svenska utvandrarna på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (detta kommer, men en sådan artikel får sannolikt inte den inriktning som antirasisten förväntar sig).

Trots efterlysningar i kommentarsfältet kring svensk historia syns denna inställning inte riktigt märks i omröstningen där andra alternativ valdes före. Man ska dock komma ihåg att de två svenska alternativen som fanns var artiklar av mer teknisk natur (om ingenjören Ivar Kreuger och kameratillverkaren Victor Hasselblad) och att svensk historia även innefattar svenska krig och liknande. Detta har vi märkt är ett populärt ämne, men när webbfrågan lades upp fanns inte artiklar av denna typ som vi ansåg var bra nog som svarsalternativ.

Webbfrågan har nu avslutats. En ny fråga läggs upp under morgondagen.

Relaterad artikel:
Ny webbfråga: Vad vill du se mer av i Dagens datum?


  • Publicerad:
    2013-08-17 22:54