EUROPA. Trots EU-domstolens beslut om att påtvinga motvilliga medlemsstater invandrare från tredje världen fortsätter östeuropeiska nationer att stå upp emot globalistunionen.

Nordfront har nyligen rapporterat om att EU-domstolen beslutade att det var korrekt av EU att köra över medlemsstater i frågan om omplacering av invandrare. Totalt rör det sig om runt 160 000 migranter från tredje världen som ska omplaceras inom EU.

Ungern, som är ett av länderna som inledde den juridiska process mot EU som nyss förlorades, har meddelat att man kommer att fortsätta sin kamp mot globalistunionen, nu på ett politiskt plan.

Även Polen som under det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisas ledning intagit en alltmer antiglobalistisk hållning har nu meddelat att man kommer vägra att ta emot invandrare.

— Polens säkerhet är viktigare än EU:s oberättigade beslut rörande flyktingfrågor, sa Polens utrikesminister Witold Waszczykowski.

Han får medhåll av landets premiärminister Beata Szydło som sagt att EU-domstolens beslut ”absolut inte ändrar den polska regeringens åsikt angående migrationspolitiken”.

Källor:
Hungary’s Orban to Fight EU Ruling on Asylum Seekers
Polish Minister: Poland’s Security Is More Important than EU Decisions


  • Publicerad:
    2017-09-11 18:30