JUDISK MAKT. Den vänsterliberala judinnan Elena Sztokman uppmanar i Sputnik News judar till lugn inför det amerikanska presidentvalet: ”Våra intressen är säkrade med Trump – och med Biden”. Hon resonerar sig sedan fram till att Biden är den mest stabile garanten.

Biden eller Trump spelar ingen roll, båda är kosher, menar judinnan Elena Sztokman. Bildmontage: Pixabay (Public Domain).

I tidningen Sputnik News presenteras Elena Sztokmans – den vänsterliberala ordföranden för Demokrater Utomlands Israel – tagningar på det amerikanska presidentvalet.

Utgångspunkten är den oro som uttryckts i vissa judiska tidningar för vad ett skifte på presidentposten kan innebära för relationen mellan USA och Israel.

Sztokman börjar med att beskriva president Donald Trumps gedigna CV över stöd till den judiska staten. Under sina fyra år i tjänst, har han ”agerat på ett pro-israeliskt sätt fler gånger än vad någon annan president före honom har gjort”.

2017 erkände han till exempel Jerusalem som Israels huvudstad och i maj följande år flyttade han USA:s ambassad från Tel Aviv till den omstridda staden, och ”väckte därmed palestiniernas vrede”.

Något senare drog han in stödet till palestinierna, erkände legitimiteten i de judiska bosättningarna i Judeen och Samarien, konfronterade Teheran genom att säga upp kärnavtalet med nationen Iran och ”spelade en avgörande roll i normaliseringen av relationerna mellan den judiska staten och tre muslimska nationer”.

Endast dagar före valet presenterades en israelisk opinionsundersökning som visar att över 69 procent av israelerna föredrar att president Donald Trump väljs om, medan knappt 19 procent vill se hans utmanare Joe Biden som president.

Tidningen och Sztokman finner båda detta ”fullt begripligt” givet presidentens ”lojala agerande mot den judiska staten”.

Samtidigt har det faktum att Biden visat tecken på att motsätta sig fler bosättningar, och enligt många kommer ha en mindre konfrontativ attityd gentemot Iran, fått vissa judiska medier att uttrycka skepticism mot honom som presidentkandidat.

Sztokman ser som sin uppgift att ta udden av sådana farhågor.

”Ingen anledning till panik”

Sztokman hävdar med bestämdhet att den judiska staten inte har något att oroa sig för med Biden som president och hon är förvissad om att ”normaliseringsprocessen, som påbörjats av Trump, kommer att fortsätta även under Biden”.

Hon nedtonar betydelsen av att Biden säger sig vilja stoppa Israels expansion på Västbanken och att han har förbundit sig att återinsätta det stöd till palestinierna som Trumpadministrationen drog in.

Hon betonar istället att utmanaren till presidentposten även han ”tycks stå på den judiska statens sida”.

Sztokman påpekar vidare att Biden i maj deklarerade att han inte kommer att flytta tillbaka den amerikanska ambassaden till Tel Aviv om han väljs, att han senare lovade att fortsätta sin nations täta militära samarbete med Israel samt att ”förse den judiska staten med miljardtals dollar i stöd”.

Sztokman fortsätter sin utvärdering av Biden:

Han är hundra procent engagerad i Israels säkerhet men stöder samtidigt en tvåstatslösning och skulle vilja åstadkomma en långvarig fred mellan den judiska staten och palestinierna.

Tidningen kommenterar att detta blir ”en svår nöt att knäcka”. Den sista rundan direkta samtal mellan de två sidorna ägde rum 2013, men på den tiden misslyckades USA, som medlade i överläggningarna, med att uppnå ett genombrott.

Man framhåller vidare att Israel har fortsatt med sin expansion på Västbanken, medan palestinierna ”har hållit sig till sin strategi att uppvigla massorna mot den judiska staten”, och har på så sätt frustrerat många i liberala kretsar i Europa och USA, inklusive Biden själv.

Ytterligare försvårande omständigheter, menar man, är det indragna ekonomiska stödet till palestinierna och ”Trumps synbarligen ensidiga politik”. Dessa faktorer ska ha bidragit ytterligare till att palestinierna ”förlorar sin tillit till USA som en objektiv medlare”.

Tidningen påpekar att ”Biden, om han vinner valet, kommer att behöva ta itu med dessa saker och återvinna palestiniernas förtroende”. Man konstaterar härvid att Sztokman inte tvivlar på att han kommer att klara det:

Han kommer att bli riktigt bra för Israel och för regionen. Han är smart och förstår vikten av stabilitet och säkerhet och kommer att kunna lösa en rad angelägna problem.

Hotet Iran

Tidningen betonar att Biden även ”kommer behöva ta uti med Iran om han vinner den 3 november”.

2018, när president Trump lämnade det kärnvapenavtal med Iran, som var inriktat på att reducera Teherans nukleära kapacitet i utbyte mot ett lättande av sanktionerna mot den muslimska republiken, var Biden kritisk mot beslutet.

För honom var det fel att säga upp avtalet, precis som det var omoraliskt att fortsätta bedriva sanktioner mot den muslimska republiken, ”som har kämpat med att hantera såväl en hälsobetingad som en ekonomisk kris orsakade av covid-19”.

Sztokman pekar på att Biden, som erkänner ”de utmaningar som Irans regim ställer amerikanska säkerhetsintressen inför”, har uppgett att han kommer inta en annan hållning i frågan, och hitta ”ett smart sätt att vara tuff mot Iran”.

Precis som med Israel-Palestinakonflikten, är Sztokman även här säker på att den demokratiska kandidaten som president kommer att ”göra det som är bäst för Amerika, Israel, regionen – och hela världen”.

Den politik han kommer att föra gentemot Iran kommer, till skillnad från den sittande presidentens ”skjutningar från höften” enligt Sztokman präglas av stabilitet och långsiktighet:

Biden kommer att göra det rätta med Iran. Trumps beslut att säga upp [avtalet] mitt upp i allting annat, och utan att lyssna på rådgivare, var fel. Det var spontant och impulsivt och det reflekterar den sittande presidentens osammanhängande utrikespolitik.

Sztokmans syn på Trump avslöjar hennes vänsterliberala perspektiv

Sztokman skräder i denna del av artikeln inte orden när hon talar om Trump och besluten som han tagit under sin ämbetsperiod.

Medan hon kallar hans politik ”osammanhängande” och ”full av tweetar”, refererar hon även till honom som ”en clown” och ”en skuldsatt narcissist – oförmögen att ta itu med de frågor vanliga amerikaner bryr sig om”.

Hon kritiserar vidare Trumps utnämningar till Högsta Domstolen, som ”utmärkt agendan för presidentvalet 2020”.

Det faktum att särskilt många amerikaner har förtidsröstat i detta val kommenterar hon så här:

Amerikas ställning i världen har blivit ett föremål för åtlöje. Ingen tar Trump på allvar och det är därför som vi ser så många rösta nu.

I Sztokmans slutkommentar framkommer det tydligt att hennes motstånd mot Trump och stöd till Biden grundar sig i hennes vänsterliberala perspektiv:

Den unga generationen röstar nu, det är de som motsätter sig Trumps miljö- och diskrimineringspolitik. Äldre medborgare röstar för att de har insett att han inte skyddade dem från pandemin. Jag tror på opinionsundersökningar som förutspår Bidens seger och jag litar till fullo på att han kommer att skapa den stabilitet som människor längtar efter.


  • Publicerad:
    2020-11-02 19:20