STOCKHOLM. Folkförrädaren Fredrik Reinfeldt har träffat utsatta företagare i Tensta för att samla information om deras problem med invandrarbrottslighet.

Fredrik Reinfeldt (M) härskade under åtta år över Sverige som statsminister i den borgerliga Alliansregeringen.

Fredrik Reinfeldt är ordförande i Trygghetskommissionen. Kommissionen startade sitt arbete i juni 2017 på grund av att invandrarkriminaliteten är mycket utbredd i många områden i Sverige. Redan i juni 2018 ska Trygghetskommissionen lämna en slutrapport.

Den 11 januari träffade Reinfeldt, i egenskap av kommissionsordförande, företagare från brottstyngda förorter på Järvafältet. Reinfeldts uppdrag är att komma med förslag på hur man kan öka tryggheten och förbättra säkerheten för företagarna i området.

Problemen för företagare på Järvafältet är många. En del butiker får inte lösa försäkringar hos försäkringsbolag, andra måste betala höga premier på grund av den tunga kriminaliteten i området.

SVT rapporterar från Reinfeldts besök med rubriken ”Förre statsministern skapar trygghet i sin nya roll”, men frågan är vems trygghet det är han skapar: Företagarnas, sin egen eller hans gelikars?

Till SVT säger Reinfeldt:

— Vi vill få en beskrivning av hur en del utsatta områden i Sverige upplever att rättsskipning och samhället fungerar. Det som var väldigt tydligt här var en frustration och delvis en liten uppgivenhet över en utveckling som man tycker är väldigt negativ.

Reinfeldts rapport ska alltså lämnas in redan i juni, samtidigt som den före detta statsministern fortfarande är fullt upptagen med att samla in beskrivningar av problembilden.

SVT:s reporter ställer en smått provokativ fråga till Reinfeldt:

— Du var statsminister i åtta år, tänker du att du kunde gjort något annorlunda nu i efterhand?

Reinfeldts svar är troligtvis det för honom enda möjliga:

— De beslut som fattades gjordes på bästa underlag där och då. Jag försöker att inte agera efterklokt. Nu har jag en ny roll och jag har en trygghetskommission som jag leder. I den har jag möjlighet att föreslå åtgärder som jag tror är verkningsfulla.

Reinfeldt har inte någon som helst chans att arbeta fram nya åtgärdsförslag för att möta otryggheten i invandrartäta områden innan slutrapport skall levereras. Om sådana förslag finns, är de förmodligen skrivna för länge sedan, kanske till och med av främmande, men med svenska staten allierad, makt.

Källor:
Förre statsministern skapar trygghet i sin nya roll
Trygghetskommissionens arbete


  • Publicerad:
    2018-01-13 19:00