Under Barack Obamas fyra år som president har två av tre jobb gått till invandrare, illegala som legala, visar ny studie.

Statistiken bygger på en rapport som har tagits fram av Center for Immigration Studies. Centret har i sin tur baserat sina uppgifter på Census Bureau’s Current Population Survey, den amerikanska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån.

Uppgifterna visar att sedan det första kvartalet 2009 har antalet anställda invandrare i arbetsför ålder (16 till 65) ökat med 2 miljoner, från 21,2 miljoner till 23,2 miljoner. Under samma period har antalet anställda bland infödda amerikaner, vilka inte enbart är vita amerikaner, ökat med 1 miljon till 119,9 miljoner.

”Det är märkligt att de mesta av sysselsättningstillväxten under de senaste fyra åren har gått till utlandsfödda, men vad är ännu mer märkligt är att frågan inte ens kommit upp under ett presidentval som är så fokuserat på jobb”, säger Steven A . Camarota, centrets forskningschef, som skrev rapporten tillsammans med demografen Karen Zeigler.

Nöjda med Obama.

Hur många som har blivit arbetslösa under samma period framgår inte av artikeln, men statistik som redovisats nyligen visar att arbetslösheten i USA fortfarande ligger kring 8 procent, vilket räknas som den högsta siffran som en president gått till val med sedan 30-talet. Den verkliga arbetslösheten är dock betydligt högre än vad den officiella statistiken visar, där man till kategorin arbetslösa räknar de som är aktivt arbetssökande, men inte de som har gett upp, samt att de som har ströjobb också räknas in som arbetande. Den egentliga arbetslösheten i USA beräknas ligga på mellan 15 och 20 procent.

Relaterat:

Two-thirds of jobs go to immigrants during Obama’s four years

Why The Real Unemployment Rate Is 16.9%


  • Publicerad:
    2012-11-05 00:06